1. Имя, фамилия
2. Возраст
3. Описание внешности
4. Краткая характеристика(биография)

Код:
[color=maroon]1. Имя, фамилия[/color]
[color=maroon]2.Возраст[/color]
[color=maroon]3. Описание внешности[/color]
[color=maroon]4. Краткая характеристика(биография)[/color]